Despre noi

Revista română de istorie a secolului XX este publicată sub egida Centrului de istorie a secolului XX și a Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, putând fi consultată gratuit pe această pagină oficială (revista.cis20.ro).

Argument

Într-un peisaj saturat de publicații și de platforme digitale care analizează trecutul la modul profesional sau la nivelul culturii de masă, apariția unei reviste de istorie constituie rareori un eveniment. Ar putea trezi, mai curând, nedumeriri și interogații firești: este nevoie de încă un periodic în această abundență de materiale istorice? Ce aduce el nou pe piața academică a ideilor și reconstituirilor istoriografice? Nu își găsesc loc articolele și studiile autorilor în alte tipărituri de profil?

Actorul nou intrat pe scena științifică încearcă cel mai adesea să capteze atenția, să transmită un mesaj/ manifest prin care să-și construiască legitimitatea. El anunță un subiect diferit de cercetare sau un program de înnoire metodologică. Deși prin publicația pe care o pro- punem prin acest număr dorim să întărim identitatea și vizibilitatea unui grup de istorici, în majoritatea lor universitari ieșeni, reuniți încă din 2017 într-un Centru de istorie a secolului XX (CIS-20), cei care au susținut și susțin noua revistă nu au orgoliul de a asuma un credo dogmatic, al schimbării în abordarea trecutului. Nu ne propunem, așadar, o nouă istorie. Dar există anumite principii care ne-au călăuzit în demararea acestui proiect publicistic.

În inflația de luări de cuvânt care vehiculează „adevăruri” și care viciază adeseori înțelegerea în domeniu, resimțim nevoia de a recre- dibiliza cercetarea profesională privitoare la istoria recentă, prin rigoare științifică, apelul la o paletă cât mai largă de surse primare verificate și deschiderea spre metodologii din diferite spații ale cunoașterii. Deși academicii refuză cantonarea istoriei ca demers în spațiul științelor, propunem mai multă științificitate în abordările noastre care să conducă la o narațiune veridică a trecutului recent. Revista noastră este astfel des- chisă colegilor din breasla istoricilor, dar şi specialiştilor în ştiinţe sociale şi politice interesați în identificarea de noi surse şi oportunități pentru lansarea de puncte de vedere şi idei novatoare în privința istoriei românești și internaționale din secolul XX. Prin această publicație anuală, dorim să încurajăm un dialog deschis şi cuprinzător între specialiștii români din aceste domenii şi cei din străinătate. Abordarea comparatistă trebuie să reprezinte un deziderat al colaboratorilor revistei, indiferent de proveniența lor.

După cum indică și titlul, Revista română de istorie a secolului XX/The Romanian Review of Twentieth Century History, încercăm să reunim în paginile publicației articole, studii și recenzii privitoare la istoria veacului XX, atât din perspectiva societății românești, cât și din cea a istoriei internaționale. Deși privilegiem varianta „scurtă” a acestui timp, nu ne vom cantona doar în studierea perioadei dintre 1918 și 1991. Manifestând deschidere tematică și metodologică, înțelegem imersiunea unora dintre autori, în cercetările lor, în dinamicul secol XIX pentru a afla cauzele unor evenimente și fenomene, după cum, în nevoia cuprinderii consecințelor, revista va publica și studii care analizează ultimele decenii.

Asumând acest interval, nu exprimăm un refuz categoric al publicațiilor care reunesc articole generaliste, incluzând subiecte de la preistorie până la faptele, conflictele și fenomenele timpului recent. După cum nu respingem nici revistele, dominante în spațiul nostru profesional, care abordează problemele unei regiuni. Noi înșine ne vom foca- liza atenția mai curând pe Europa, perspectiva eurocentrică fiind cea care coagulează discursul nostru istoriografic. Viziunea propusă nu se limitează, precum în alte cazuri, la Europa Apuseană, dar nici nu alege o versiune axată pe Europa Răsăriteană. Intenția noastră este să „integrăm” istoric şi istoriografic România, Europa Centrală, cea Răsăriteană şi cea Sud-Estică în analiza relațiilor internaționale intraeuropene şi în cea dintre Europa şi alţi factori de putere extraeuropeni.

De altfel, vom realiza adeseori numere tematice, autorii concentrându-se, la acel moment, asupra unei problematici anume, care să ajute la înțelegerea unui subiect într-o manieră plurală, interogându-se interacțiunea forțelor istorice dincolo de frontierele naționale, incluzând aici transferuri demografice, culturale, intelectuale, economice, de mediu şi media etc.

Făcând aceste afirmații, mărturisim că nu ne dorim un cititor incert. Vizăm un public interesat de istoria timpului recent, de acele probleme cuprinse între începutul secolului și sfârșitul comunismului. Un cititor care să nu caute verdicte și condamnări á rebours, lucruri definitive pe care istoricul le produce arareori, ci să urmărească înțelegerea secolului XX în complexitatea fenomenelor și faptelor sale, în multiplele nuanțe pe care acest timp le conține.

Dincolo de dimensiunea reconstitutiv-analitică prezentă în studii și articole, publicația noastră asumă direcția critică, profesională, a recenziilor și notelor bibliografice privitoare la aparițiile editoriale din dome- niul de referință. Aceste prezentări vor valida revista noastră ca un instrument pentru cei care doresc să cunoască bibliografia secolului XX.

Finalmente, apărând sub egida Centrului de Istorie a Secolului XX, revista va reflecta inevitabil și evenimentele științifice de interes ale grupului.

Articolele din Revista Română de Istorie a Secolului XX / The Romanian Review of 20th Century History  sunt publicate în sistem open access sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)Articolele pot fi citite, descărcate, copiate, distribuite, tipărite sau se poate crea link la articolele full text ale revistei și folosite în scop de cercetare, cu atribuirea sursei.