Norme de redactare

Textele vor fi trimise în format Word, Times New Roman, corp de literă 12 pentru text, 10 pentru notele de subsol, distanța între rânduri fiind de 1,5. Anexele documentare și celelalte materiale auxiliare trebuie trimise în format pdf sau jpg, 300 dpi. Mărimea textelor nu trebuie să depășească 25-30 de pagini, aproximativ 15.000 de cuvinte. Studiile trimise către redacție trebuie însoțite de rezumatul în limba engleză (de maximum 250 cuvinte), de traducerea titlului și a cinci cuvinte cheie care privesc conținutul. Autorul va trimite, de asemenea, o scurtă notă biografică, care va cuprinde numele și prenumele, afilierea instituțională și adresa de email.

În notele de subsol, stilul standard de citare folosit de revistă este următorul:

Pentru cărţi:

Robert Gerwart, Cei învinşi. De ce nu s-a putut încheia Primul Război mondial, 1917-1923, traducere Alexandru Ţîrdea, Bucureşti, Editura Litera, 2017, p. 223.

Ministerul Industriei şi Comerţului, Anuarul statistic al României. 1922, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale F. Gobl şi Fii, 1923, p. 25

Pentru prescurtarea lucrărilor cu mai mulţi autori, la a doua citare în aparatul critic se apelează la formula et. al.: Victor Atanasiu et. al., op. cit., p. 87.

Pentru cărţi editate:

N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, ediţie Valeriu şi Sanda Râpeanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 691.

Pentru capitole în cărţi:

Gheorghe Palade, „Contribuţia Universităţii din Iaşi la pregătirea intelectualităţii basarabene”, în Gheorghe Iacob, Alexandru Florin Platon (coordonatori), Istoria Universităţii din Iaşi, ediția a doua, revizuită şi adăugită, Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 461.

Pentru articole/studii:

Gh. I. Florescu, „Partidele politice în alegerile parlamentare din 1919”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol», Iaşi, Tom IX, 1972, p. 313-331.

Pentru articole de ziar/publicație săptămânală

Criticus, „Dacă ar circula trenurile…”, în Opinia, anul XV, nr. 3549, 30 ianuarie 1919, p. 1.

Pentru materiale de arhivă indicaţi locaţia şi titulatura arhivelor, sursa în funcţie de sistemul de catalogare respectiv (fondul arhivistic), dosarul şi fila, după modelul următor:

Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), fond Rosetti, dosar 94/1932-1934, f. 106.

Arhivele Naționale Iași (AN-Iași), fond Primăria Municipiului Iaşi, dosar 195/1919, f. 282.

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), fond 71/1920-1944, Transilvania, vol. 348, f. 309.

The National Archives of the UK (TNA), Foreign Office (FO) 371/96853, file 1015, paper 32.

Pentru sursele citate de pe internet se vor reda: prenumele şi numele autorului, titlul documentului sau al lucrării complete (dacă este accesibilă), urmate de adresa de internet unde este disponibil(ă), apoi data accesării.

Pentru menţionări succesive ale unei cărţi folosiţi op. cit. sau Ibidem, după modelul următor:

1. Hans-Cristian Maner, op. cit., p. 28.

2. Ibidem, p. 32.

3. Dacă autorul este citat cu mai multe lucrări, folosiți op.cit., urmat de anul apariției publicației citate sau 2, 3 cuvinte din titlul inițial urmat de puncte de suspensie.

Nu se traduc titlurile din limbi străine de circulaţie.
Oraşul în care a apărut revista se menţionează numai pentru revistele necunoscute (sau puţin cunoscute).
Pentru citate preluate de la alţi autori se foloseşte apud.

Colegiul de redacție.